STAPPEN UIT HET BOARDROOM VANWEGE NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Boardroom meeting

Evaluaties en retraites betreffende de raad bieden uitstekende platforms voordat het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen met kwesties, het bevorderen betreffende discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In dikwijls bedrijven is deze processen standaard geworden en passen ze dus keurig in uw activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verlenen ze het mogelijkheid voordat het bestuur om niets alleen een uitvoerende bestuurders, maar eveneens het meerdere senior management te vinden. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards of beoordelingsformulieren. Daarginds is genkele magische formule voor dezelfde beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen betreffende elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan wanneer een groep. De evaluaties variëren fors qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op alles, van bordpraktijken en -processen tot het prestaties met elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf is een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de dag. Een effectieve manier vanwege het stuk voor stuk in perspectief te bewaren, is door uit een beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen aan bestuurders vanwege belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen in minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties en behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het bedrijf.
  • Bouw consensus plus los nieuwe meningsverschillen bij voordat ze problemen inslikken worden.

the boardroom

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen medio de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat er mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar in een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn een paar suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om plaatsen toe erbij wijzen betreffende elke bestuurder om bij een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop met een jaar de belevenis heeft vanwege naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • De niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als het voorzitter lid is met het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met beslist individuele bestuurder om een maaltijd bij horen met de directeur over het bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen aan de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie is.
  • De CEO zou minstens een keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die een directeur heeft over de bedrijf, het management plus de feest van the boardroom de CEO. Het NED-voorzitter, als die er is, dienen hier nauw bij word betrokken, opdat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt door tegen een stoel bij lobbyen waar zich misschien spanningen alsof problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak verricht door de voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is u creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er ongetwijfeld van is dat hun antwoorden niets aan hen kunnen worden toegeschreven en dat ze zich niet persoonlijk aan het hele bord zullen schamen sinds wat iemand anders in uw groep betreffende hen zullen zeggen. De evaluatie moet worden gevolgd door een rapport aan de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet enkel de mens die het onderwerp zijn van zo’n opmerking de opmerking te zien brengen. Mensen hebben een hele natuurlijke neiging door zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand bij verminderen, is om evaluaties opnieuw bij te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening ben om de prestaties bij verbeteren in plaats met kritiek erbij leveren bij prestaties ofwel gedrag. De behandelen betreffende beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, bij plaats van een achteraf uitziende kritiek, kan dezelfde meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is u tijd voordat het bestuur. De retraite wordt een locatie voordat groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *